soniula1989

11 tekstów – auto­rem jest so­niula1989.

,,Do­piero gdy coś stra­cimy, zauważamy jak bar­dzo było to dla Nas cenne.." 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 kwietnia 2011, 18:30

,,Dlacze­go tak jest,że cho­ciaż nie ma jej juz ty­le lat ja na­dal za nią tęsknie....." 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 lutego 2011, 13:03

Posłuchac głosu ser­ca? A może le­piej ra­dy od przyjaciela?? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 lutego 2011, 16:12

Cza­sem fo­tog­ra­fia pot­ra­fi uka­zac to , cze­go sa­mi nie pot­ra­filis­my dostrzeć.... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 2 lutego 2011, 23:26

Wyz­wo­lić w so­bie dzi­kość, i dać sie po­nieść chwili. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 stycznia 2011, 14:03

Pielęgnuj i wal­cz o uczu­cie kto­re masz, a nies­ta­raj sie go stłumić. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 stycznia 2011, 16:07

,,Nikt nie mówił, ze by­cie do­rosłym będzie pros­te....a szkoda..." 

myśl
zebrała 16 fiszek • 24 listopada 2010, 21:47

Praw­dzi­wi Przy­jaciele? to ta­cy , którym nie mu­sisz mówić że jest Ci źle,oni sa­mi pot­ra­fią wyczy­tać to z Twych oczu... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 10 listopada 2010, 10:30

Cza­sami war­to posłuchać ser­ca ,niż rozumu.. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 9 listopada 2010, 23:06

Bo cza­sem łat­wiej jest pop­rostu milczeć... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 29 października 2010, 12:35
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Znajomi
Aktywność